Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Genk, 27 november: studiedag Puberaal, lastig of radicaal?




​Een radicale uiting staat nooit alleen. Achter diverse uitspraken en gedragingen van jongeren gaan veelal diverse oorzaken schuil van onrechtvaardigheden en uitsluiting tot eenzaamheid en problematische opvoedingssituaties. De output van dergelijke onderliggende oorzaken bij jongeren vinden we terug in puberaal, lastig of, het modewoord van de 21ste eeuw, radicaal gedrag.

Belangrijk tegengewicht kan geboden worden door het uitbouwen van een sterke eigen identiteit(sbeleving), maar net daar wringt voor vele jongeren de schoen. Op deze studiedag willen we daarom de tijd nemen om na te gaan hoe identiteitsvorming plaatsgrijpt, wat voor bepaalde jongeren aanleiding geeft om zich "radicaal" te gedragen en hoe eerstelijnswerkers hierop kunnen reageren. Diverse experts bespreken daarop diverse manieren om te kunnen omgaan met radicale uitspraken en gedragingen die jongeren de kansen kunnen bieden om hun, vaak meerzijdige, identiteit vorm te geven.

Deelname is gratis

Wanneer: 27 november 2017 van 9u30 tot 16u30

Waar: het Jeugdcentrum Rondpunt 26, Europalaan 26 te 3600 Genk

Organisatie: Departement Onderwijs en Vorming, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Stad Genk

Doelpubliek: leerkrachten, CLB medewerkers, lokale ambtenaren, OCMW medewerkers en eerstelijnswerkers werkend rond de thematiek van radicalisering.

Inschrijven: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/inschrijven/onderwijsevent.aspx?id=30#P_form

Sprekers o.a.:

  • Emilie Le Roi (Aanspreekpunt radicalisering departement onderwijs en vorming)
  • Khalid Benhaddou (Coördinator netwerk Islamexperten, Imam)
  • Khadija Aznag (Diversiteitsmedewerker Agentschap Integratie & Inburgering)
  • Maarten De Waele (Projectmedewerker preventie van radicalisering en polarisering VVSG)
  • Steffie De Baerdemaeker (Leerkracht in Molenbeek en projectmedewerker çavaria)
  • Chris Wyns (Pedagogisch begeleider gelijke kansen en diversiteit en aanspreekpunt radicalisering voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
  • Cherif El Farri (Dialoogcoach, theoloog en expert in preventie en deradicalisering)
  • Jamal Kazza (Programmaleider PL elements)
  • Vincent Méclot (Challenge Day Leader ) 
  • Karin Heremans (Directrice Atheneum Antwerpen, Beleidscoördinator preventie-radicalisering en polarisering GO! en werkgroepleider RAN Education)

 

Het volledige programma kan u terugvinden op: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/inschrijven/onderwijsevent.aspx?id=30#P114 

Navigatie