Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Studie over overheidsinvesteringen, schulden en begrotingsnormen
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen "slechte" overheidsschuld (die voortvloeit uit de financiering van lopende uitgaven) en "goede" (die het gevolg is van investeringen in strategische infrastructuur). Dat is te lezen in een studie die Belfius wijdt aan de invloed van de Europese begrotingsnormen op de overheidsinvesteringen.

 

De Europese begrotingsregels (ESR-normen) maken dat onderscheid niet. Volgens diezelfde regels mag men bij investeringen geen rekening houden met de economische levensduur of de opgebouwde financiële reserves uit het verleden. In combinatie met de eurocrisis en de Europese reactie daarop heeft dit volgens Belfius geleid tot een heuse investeringsstop in Europa.

 

Volgens de studie zou Europa anders moeten gaan kijken naar schulden die samengaan met investeringsprojecten die toegevoegde maatschappelijke waarde creëren en financiële draagkracht hebben. Investeringen in infrastructuur vormen een essentieel relancemiddel en bevorderen meer fundamenteel de duurzame concurrentiekracht en intergenerationele rechtvaardigheid.

 

Voor de Vlaamse lokale besturen hebben de ESR-regels een indirecte impact. Gemeenten en OCMW's moeten voldoen aan de financiële normen uit de BBC-regelgeving. Belfius geeft nog mee dat "toegepast op het niveau van om het even welke overheidsentiteit, bijvoorbeeld een stad, maakt de evenwichtsvereiste opgelegd door de ESR-normen een investeringsproject vaak onmogelijk". Bij de Vlaamse lokale besturen worden schulden hoofdzakelijk gemaakt voor investeringen.

 

Ben Gilot

 

Navigatie