Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Structurele onbestuurbaarheid voedingsbodem voor wantrouwen

Meer informatie: VVSG-stafmedewerker Marian Verbeek, 02 211 55 31

 
De gemeenteraad van Borgloon verklaarde maandagavond de gemeente Borgloon ‘structureel onbestuurbaar’. In het najaar 2013 was Turnhout aan de beurt. Putte en Denderleeuw volgden in mei en november van dit jaar.
Volgens Marian Verbeek volgen er komende maanden nog besturen: “Wij krijgen op de VVSG hierover regelmatig vragen van oppositie en meerderheid. De VVSG vindt deze manier van werken absoluut geen goede zaak. De maatregel is een extra voedingsbodem voor wantrouwen. Het zet het streven naar een coalitiebreuk centraal terwijl het zou moeten gaan over het vinden van oplossingen.”
 

Eén keer per legislatuur

Door een wijziging van het gemeentedecreet (art. 47bis) kan de gemeenteraad sinds 2013 de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente vaststellen. Het is een beslissing van de meerderheid van de gemeenteraadsleden. De gemeenteraad brengt de Vlaamse regering daarvan op de hoogte. De gouverneur krijgt van de Vlaamse regering een bemiddelingsopdracht om de plooien glad te strijken. Als de Vlaamse Regering vaststelt dat de bemiddeling door de gouverneur de onbestuurbaarheid niet oplost, brengt ze de gemeenteraad daarvan op de hoogte. In dat geval kan de gemeenteraad vervolgens de procedure starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen. Na het ontslag van de burgemeester door de Vlaamse regering, dragen de gemeenteraadsleden ook een nieuwe burgemeester voor.
De beslissing kan per gemeente maar één keer per legislatuur genomen worden.
 

Verbinden, niet ontbinden

Meningsverschillen en conflicten zijn in elk politiek systeem ingebouwd, dus ook op lokaal niveau, en ze zijn van alle tijden. Politiek gaat in de kern over het oplossen of hanteerbaar maken ervan. De VVSG ziet geen heil in de oplossing dat de gemeenteraad zelf moet beslissen wanneer de gemeente onbestuurbaar is. En wat is dat structureel onbestuurbaar zijn? Eén schepen die lastig doet? Een gemeente die drie maanden met voorlopige twaalfden werkt? Een conflict tussen coalitiepartners? De procedure van de structurele onbestuurbaarheid werd zonder veel onderzoek in het gemeentedecreet opgenomen. Alsof door deze regelgeving alles in orde zal komen. Het bestaan van dit instrument polariseert eerder dan dat het oplost. Politiek moet verbinden, niet ontbinden.
Marian Verbeek: “De maatregel getuigt van een blind geloof in regelgeving. Wanneer stopt de Vlaamse overheid met dit soort overbodige regels. Deregulering betekent vertrouwen hebben in het lokale bestuur, in het vermogen dat ze er bij een conflict ook zonder deze toch zeer ingrijpende maatregel kunnen uitgeraken.”
De VVSG vroeg overigens al in maart 2012 - tijdens een hoorzitting in het parlement over de wijzigingen van het gemeentedecreet - om deze maatregel te schrappen.
 

Perscontacten: Jan Van Alsenoy, 0498 1234 64

Navigatie