Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Stortingsdatums belangrijkste financiële stromen beschikbaar
Een noodzakelijke voorwaarde voor goed thesauriebeheer is dat de gemeente weet wanneer de opbrengsten uit de aanvullende belastingen en uit het Gemeentefonds worden doorgestort.

Op de VVSG-website vindt u een overzicht van de stortingsdatums voor 2018 voor de belangrijkste financiële stromen: de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en het Gemeentefonds (zowel voor de hoofddotatie als voor de aanvullende dotaties). Ook de datums van de doorstortingen van de opdeciemen op de verkeersbelasting en van de regularisatiepremie voor contingentgesco's vindt u op onze website terug.

ben.gilot@vvsg.be

Navigatie