Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Stortingsdatums belangrijkste financiële stromen 2017 bekend
Voor een goed thesauriebeheer is het voor een gemeente onontbeerlijk te weten wanneer de opbrengsten uit de aanvullende belastingen en uit het Gemeentefonds worden doorgestort. Op de VVSG-website vindt u een overzicht van de stortingsdatums voor 2017 van de belangrijkste financiële stromen: de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en die van het Gemeentefonds (zowel van de hoofddotatie als van de aanvullende dotaties). Ook de datums van de doorstortingen van de opdeciemen op de verkeersbelasting en van de regularisatiepremie vindt u op onze website terug.

 

Ben Gilot

Navigatie