Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Stookolietoelage: aanvraag bij OCMW nog altijd mogelijk
​Wie met stookolie verwarmt en kwetsbaar is, kan nog altijd een stookolietoelage krijgen van het OCMW. Het gaat dan om mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, personen met een laag inkomen en mensen in schuldbemiddeling. De brandstof is ofwel huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type C) of bulkpropaangas. De toelage varieert op basis van de stookolieprijs en bedraagt maximum 300 euro. Een aanvraag kan het ganse jaar door maar moet wel binnen de 60 dagen na de levering gebeuren. Het OCMW doet een sociaal onderzoek en beslist over de toekenning. Gemeenten en OCMW’s doen er goed aan inwoners te informeren. Dat kan bijvoorbeeld door deze kant en klare info op te nemen in het gemeentelijk infoblad, of door mensen aan te schrijven die de premie eerder al kregen. Het aantal stookolietoelagen is de voorbije jaren gedaald. In 2014 kregen 107.055 huishoudens in ons land een toelage. In 2012 waren het er nog 126.801. Meer info: www.verwarmingsfonds.be. nathalie.debast@vvsg.be

Navigatie