Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Stookolietoelage: OCMW’s vragen één energiefonds
​Binnen de huidige context is het belangrijk dat wie recht heeft op een stookolietoelage, die ook effectief krijgt. Maar de OCMW’s hopen dat de evaluatie van de bestaande energiefondsen die de federale overheid plant (volgens het regeerakkoord), ertoe leidt dat er meer sociale maatregelen komen. Zo moet er een sociaal tarief komen voor stookolie, moet wie dat wil de factuur gespreid kunnen betalen, en moet er ook een knipperlichtprocedure komen voor wie zijn tank niet kan vullen. Als dat niet zou volstaan, moeten de OCMW’s ruimte en budget krijgen om mensen hulp op maat te bieden, of ze nu stookolie, aardgas of elektriciteit gebruiken. Het huidige beleid verplicht de OCMW’s om mensen anders te behandelen naargelang de energie die ze gebruiken. Nochtans zijn mensen in armoede vaak huurders die niet zelf kunnen kiezen hoe ze de woning verwarmen. Zo is de regelgeving op het stookoliefonds louter administratief, volgens vaste criteria en bindende voorwaarden. De fondsen voor gas en elektriciteit geven de OCMW’s dan weer meer ruimte voor begeleiding, financiële steun en preventie. Het samenvoegen van al deze budgetten met ruimte voor hulp op maat zou de OCMW’s veel meer erkennen in hun rol van hulpverlener. nathalie.debast@vvsg.be

Navigatie