Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Projectoproep: toegankelijke sport voor kansarme kinderen
Steun aan projecten die sport toegankelijk maken voor kansarme kinderen (MW Fund)

MW Fund wenst sport toegankelijk te maken voor kansarme kinderen, en dit om hun fysiek, mentaal en vooral ook hun sociaal welzijn te bevorderen. MW Fund kan rekenen op de mobilisatie van Belgische topsporters verenigd in een authentieke Sport Aid National (www.mwfund.be). In totaal zal MW Fund meer dan 40 000€ op directe of indirecte wijze financieren. De geslecteerde projecten krijgen 4000€ via MW Fund. Dit bedrag kan vermeerderd worden via het sociale crowdfunding platform Gingo (meer info: zie selectiecriteria). Het project moet uitgaan van een organisme, onafhankelijk van grote structuren of organisaties, kan een VZW zijn, een sportclub, een feitelijke vereniging of een buurtcomité. Meer info vind je ​hier

Navigatie