Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Bezig met gemeenschappelijk wonen? Onderteken het Charter Samenhuizen
Is uw lokaal bestuur al op een of andere manier bezig met gemeenschappelijk wonen? Besturen kunnen op diverse manieren inspanningen doen om woonvormen zoals huisdelen en cohousing lokaal te faciliteren of te stimuleren: in de communicatie, de dagelijkse werking, via acties en beleidswerk. Verschillende voorbeelden zijn terug te vinden in de brochure op maat Samenhuizen in je lokaal beleid.

Het Charter Samenhuizen is een instrument om het engagement van een stad of gemeente te tonen op vlak van gemeenschappelijk wonen. Heel wat lokale besturen ondertekenden het charter al. Samenhuizen vzw zoekt nog 45 bijkomende steden en gemeenten om het charter te ondertekenen, om op die manier een signaal te geven dat dit thema leeft en ondersteuning verdient.

Neem voor meer contact op met vzw Samenhuizen via sofie@samenhuizen.be

Navigatie