Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Startbaanovereenkomst en -verplichting blijven federaal geregeld
De startbaanovereenkomst blijft een federale maatregel waaraan door de staatshervorming niet wordt geraakt.

De voordelen die er kunnen aan vasthangen, werden echter vanaf 1 juli 2016 afgeschaft. Het betreft de Activa-start doelgroepenvermindering en loontussenkomst. Vlaams Minister van Werk Philippe Muyters heeft een nieuwe doelgroepvermindering voor midden- en laaggeschoolde jongeren in het leven geroepen. Wie voor 1 juli 2016 nog met een Activa-start aan de slag is gegaan, kan tot einde 2018 financiële voordelen genereren voor zijn werkgever.

Navigatie