Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Start Centraal Strafregister op 1 januari


Vanaf 1 januari 2018 leveren gemeenten uittreksels uit het strafregister enkel nog af uit het Centraal Strafregister (inforumnr. 240967). Daarmee komt een einde aan de overgangsperiode waarin het gemeentelijk strafregister werd afgebouwd. Op dit moment is slechts een handvol Vlaamse gemeenten nog niet aangesloten op het Centraal Strafregister, vooral omwille van technische redenen.

In een komende rondzendbrief spoort de minister de laatste gemeenten aan om alsnog aan te sluiten en een vertrouwelijksverklaring in te dienen en neemt hij een aantal bezorgdheden weg.

Gemeenten die al aangesloten zijn, kunnen momenteel geen 'blanco' uittreksels downloaden omdat er geen zekerheid is over de inhoud. Dat probleem zou stilaan weggewerkt zijn en vanaf 1 januari 2018 kunnen gemeenten ook deze 'blanco' uittreksels afhalen uit het Centraal Strafregister.

Daarnaast stelt de Federale overheidsdienst Justitie dat bijna elke aanvraag op 1 januari 2018 'volledig' beantwoord kan worden, aangezien het Centraal Strafregister dan (bijna) alle strafrechtelijke veroordelingen van de voorbije drie jaar bevat (doorgaans de termijn waarop een veroordeling op het uittreksel vermeld moet worden). Dat alles zal voor een aanzienlijke werklastvermindering zorgen, maar dat betekent niet dat de stekker helemaal uit het gemeentelijk strafregister kan of alle historische dossiers meteen vernietigd mogen worden.

De VVSG en VLAVABBS vragen garanties dat technische problemen bij raadpleging minimaal zijn en burgers een beroep kunnen doen op een (telefonische) helpdesk. Tegelijk vragen we dat er in 2018 een goede opvolging komt met de verenigingen en de gemeenten in een gebruikersgroep (die komt er ook).

De werklast die gepaard gaat met het papieren 'typeformulier' en de registratie van minnelijke schikkingen, moet daarnaast zo snel mogelijk verdwijnen. Daarover zou recent een akkoord gesloten zijn met het College van Procureurs-Generaal.

Gemeenten blijven wellicht nog even papieren veroordelingsberichten van de griffies en berichten van de parketten ontvangen ter registratie. Wat de veroordelingen betreft, is er geen noodzaak tot registratie meer vanaf 1 januari 2018. Dossiers worden bij voorkeur nog volledig doorgestuurd naar een andere gemeente bij een mutatie van inwoners.

Er wordt momenteel ook de laatste hand gelegd aan een Ministerieel Besluit dat richtlijnen zal bevatten rond de elektronische aflevering van uittreksels. Op termijn vragen we evenwel een online platform voor de burger.

Omdat ook lokale politiezones nog een rol vervullen bij registratie en advies bij het gemeentelijk strafregister, vragen we ook dat de FOD rekening houdt met hun situatie en hen daarover informeert (dat zal ook gebeuren). Politiediensten moeten op de hoogte blijven van de veroordelingen, minnelijke schikkingen, het verval van recht van sturen en beslissingen inzake de voorlopige hechtenis. Daarvoor zijn momenteel te weinig garanties.

Het lijkt erop dat de FOD Justitie op 1 januari klaar is om minstens deels komaf te maken met deze historisch gegroeide praktijk, en dat VVSG en VLAVABBS dit dossier na lang en intensief overleg en goede samenwerking kunnen afronden. Zie onze projectfiche.

Meer info: tom.deschepper@vvsg.be en kris@vlavabbs.be.

Navigatie