Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Standgelden markten en kermissen zijn geen roerende inkomsten
De standgelden die de gemeente ontvangt voor kermissen en markten, zijn geen roerende inkomsten; er is dan ook geen roerende voorheffing op verschuldigd. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen in een geschil tussen de fiscus en de gemeente Nijlen.  

Zoals veel andere besturen heeft de gemeente inkomsten uit de standgelden van marktkramers en foorkramers. Gemeenten hebben hiervoor zelf dan ook kosten, die ze willen recupereren. Volgens de fiscus waren de vergoedingen op basis van de retributiereglementen inkomsten uit de concessie van roerende goederen, en waren ze te beschouwen als een verlening van een verkooprecht, waarop roerende voorheffing betaald moest worden. De rechtbank volgde die redenering niet. Gezien de omschrijving van het belastbaar feit en de berekening van de retributies (in functie van de oppervlakte of de lopende meters) stelt de gemeente enkel een deel van het openbaar domein ter beschikking.

Na de arresten van het Hof van Beroep over de zaken van Mortsel, Herentals en Turnhout wordt de fiscus dus andermaal door de rechterlijke macht teruggefloten in een geschil over de roerende voorheffing.

Ben Gilot

Navigatie