Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Stad Aalst ontwikkelt integrale leeftijdsvriendelijke toets


​In Aalst ontwikkelde de stad, in samenwerking met Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) én in nauw overleg met de 65-plussers zelf, een integrale leeftijdsvriendelijke toets. Met deze toets wil de stad de openbare ruimte, haar gebouwen, dienstverlening en vrijetijdsaanbod door de ogen van 65-plussers bekijken. Verschillende cases werden onder de loep genomen, verbetervoorstellen werden geformuleerd, getest en uitgevoerd. De leeftijdsvriendelijke toets is nu uitgewerkt in de vorm van een draaiboek voor steden en gemeenten. Het draaiboek bespreekt een vijf-stappenplan, dat resulteert in versterken van het leeftijdsvriendelijke karakter van het lokaal bestuur. Het draaiboek is een bron van nuttige informatie en inzichten, verbetervoorstellen en tips om de doelgroep te betrekken in het ontwikkelingsproces.


Zorgproeftuin AIPA – Ageing In Place Aalst
De ontwikkeling van leeftijdsvriendelijke toets is slechts één van de verschillende projecten die uitgewerkt werden in het kader van de zorgproeftuin AIPA – Ageing In Place Aalst. De AIPA zorgproeftuin onderzoekt, met financiële steun van de Vlaamse overheid, de infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden van “ouder worden in de eigen leefomgeving”. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouderen zelf, onder meer dankzij het testpanel van een 700-tal ouderen. AIPA laat hen kennis maken met o.a. een aangepaste testwoning (Pro Domo) en laagdrempelige assistieve technologie (LIATO).


Wil je zelf aan de slag met de leeftijdsvriendelijke toets en het draaiboek?
De integrale leeftijdsvriendelijke toets en het draaiboek vind je op leeftijdsvriendelijkaalst.inter.vlaanderen. Meer informatie over de AIPA zorgproeftuin en de verschillende projecten via www.aipa.be

Navigatie