Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Specifiek fiscaal regime voor de deeleconomie vanaf 1 maart 2017




​De federale overheid creëert via een KB ‘Deeleconomie’ (12.01.2017) een apart fiscaal regime voor de zogenaamde deeleconomie, dat (enkel) geldt voor wie max. 5.000 euro bruto-inkomsten genereert uit diensten verleend door tussenkomst van een onlineplatform (erkend door de fiscus). De klant betaalt daarbij aan / via het platform.

De inkomsten worden (de facto) belast tegen een belastingvoet van 10%. Het plafond van 5.000€ moet oneerlijke concurrentie met zelfstandigen voorkomen. Zolang de inkomsten onder het plafond blijven, zijn een inschrijving bij de KBO en btw-formaliteiten niet nodig.

 Let op: inkomsten uit loutere verhuur van roerende en onroerende goederen vallen niet onder deze regeling: het zijn (on)roerende inkomsten die een eigen belastingregime volgen.  Zo valt de verhuur via bv. AirBnB in principe volledig erbuiten. Enkel als iemand ook aanvullende diensten verstrekt (bv. ontbijt, lakens, ...) kan tot 20% van de verhuurprijs beschouwd worden als vergoeding voor die diensten. De overige 80% wordt gewoon via de jaarlijkse aangifte belast.  

Het fiscale regime voor de deeleconomie treedt in werking op 1 maart.

Meer info: bart.palmaers@vvsg.be.

Navigatie