Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Sociale woonprojecten mogelijk via ruil van onroerende goederen
​Recent keurde de Minister van Wonen, Liesbeth Homans, een ministerieel besluit goed dat de regels in verband met de ruil van onroerende goederen door sociale huisvestingsmaatschappijen wijzigt. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) kunnen onroerende goederen ruilen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), met andere SHM's of met andere sociale woonorganisaties of openbare besturen. Hier zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden. Het verkrijgen van het zakelijk recht op het onroerend goed van de natuurlijke persoon of rechtspersoon in kwestie is noodzakelijk voor de realisatie van een sociaal woonproject door de SHM. De andere partij in de ruiloperatie verkrijgt een zakelijk recht op een gelijkwaardig onroerend goed van de SHM. Zie ook Inforumnummer 301607 Joris Deleenheer

Navigatie