Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG pleit voor socialer Europa
​Wil Europa écht werk maken van een Europese pijler van sociale rechten, dan moet het een sociaal beleid voeren met afdwingbare doelstellingen voor de lidstaten. Alleen zo kan de EU wegen op de realisatie van de VN-2030 Agenda, de blauwdruk voor de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wereldwijd, en zo 20 miljoen mensen uit armoede halen in Europa. Dat stelde de VVSG in een advies aan de Europese Commissie tijdens de raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten. Zo moeten de laagste inkomens opgetrokken worden tot het niveau van de Europese armoedegrens. Ook kinderarmoede, inclusief onderwijs en een inclusieve arbeidsmarkt met kwaliteitsvolle en duurzame jobs zijn prioriteiten. De VVSG pleit er verder voor om in het Sociaal Investeringspakket bindende normen op te nemen aangepast aan de specifieke context van iedere lidstaat. Haalt een lidstaat die sociale norm niet, dan moet Europa kunnen bijsturen en/of sancties treffen. Het volledige advies vindt u hier. nathalie.debast@vvsg.be; betty.dewachter@vvsg.be 

EUsurvey_socpijler2016_def.pdf

 

Navigatie