Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Sociale Maribel: bijkomende arbeidsplaatsen in 2018
Het Beheerscomité van de Sociale Maribel heeft beslist om een deel van de bijkomende middelen aan te wenden voor de creatie van bijkomende tewerkstelling. Dit betekent dat in de openbare lokale sector ongeveer 857 voltijdse equivalenten aan nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden toegekend: 669 voltijdse equivalenten in de algemene sector en 188 voltijdse equivalenten in de ziekenhuissector.

Het jaarbedrag waarmee de arbeidsplaatsen zullen gefinancierd worden, wordt voor het jaar 2018 verhoogd met 600 euro. Concreet betekent dit op jaarbasis maximum 30.906,52 euro voor een contractuele medewerker en 35.665,96 euro voor een statutair personeelslid. Wat de algemene sector betreft, heeft het Fonds voor de te realiseren bijkomende tewerkstelling in het jaar 2018 een aantal specifieke toekenningscriteria vastgelegd.

Voor de provinciale en plaatselijke besturen zullen de arbeidsplaatsen bij voorrang toegekend worden aan de volgende diensten (in willekeurige volgorde):

  • de sociale dienst (zowel administratieve functies als functies van maatschappelijk werker)
  • de coördinatie van de maatschappelijke dienstverlening (clustervorming / samenwerking / coördinatie van dienstverlening); (zie Art. 62.van de OCMW-wet van 1976, inforumnr. 16855)
  • thuiszorg, lokale dienstverlening, woonzorgcentra.

    Arbeidsplaatsen voor andere diensten kunnen worden aangevraagd, maar zullen pas worden toegekend indien er niet voldoende aanvragen voor de prioritaire plaatsen zijn. De  nieuwe arbeidsplaatsen worden met ingang van 1 september 2018 toegekend. Aanvragen moeten uiterlijk op 13 juli 2018 ingediend zijn bij de RSZ. 

    Meer informatie en het aanvraagformulier.

Navigatie