Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Slimme gemeenten gezocht voor nieuwe VVSG-werkgroep Smart City
De term 'smart cities' is alomtegenwoordig. Almaar meer lokale besturen zetten in op 'smart' en gaan op zoek naar innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waarvoor ze staan. De centrumsteden komen hierover regelmatig samen onder de koepel van het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Omdat smart city echter niet enkel een verhaal is voor centrumsteden, gaan we bij de VVSG van start met een nieuwe 'Smart city'-werkgroep voor alle lokale besturen. De werkgroep wil de uitwisseling van interessante praktijken en projecten onder lokale besturen bevorderen. Door de kruisbestuiving tussen innovatieve lokale besturen, groot en klein, willen we gemeenten informeren over kansen, en inspireren om 'smart' aan de slag te gaan.

We denken vooral aan projecten waar het lokaal bestuur gebruik maakt van ICT, data en technologie om een uitdagingen op het vlak van leefbaarheid en veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit, enzovoort aan te pakken. Ook burgerparticipatie en het betrekken van verenigingen, academici en bedrijven bij dergelijke projecten komen in belangrijke mate aan bod.

Heeft uw lokaal bestuur interesse om actief deel te nemen aan de werkgroep? Hebt u een innovatief project dat u graag wilt delen? Bezorg ons dan uiterlijk op 27 september de contactgegevens van de persoon die voor uw bestuur deelneemt, en een korte omschrijving van uw project. Het eerste overleg van de werkgroep is gepland voor eind oktober, de exacte datum wordt nog gecommuniceerd naar alle deelnemers.

Wilt u graag meer info over het concept van een smart city en bent u benieuwd naar enkele sterke praktijken? Kom dan zeker op 12 oktober naar de Trefdag in Gent. De Vlaamse overheid lanceert er bovendien de subsidieoproep voor 'smart cities'. Wordt dus vervolgd! Meer info via nathalie.dumarey@vvsg.be.

Navigatie