Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Sint-Niklaas, 14 mei: Lastig of radicaal?
Lastig of radicaal? Hoe reageren op radicale en polariserende uitspraken?

Geopolitieke conflicten en de daaruit voortvloeiende spanningen zijn niet nieuw, maar de impact op buurten, scholen en de brede samenleving lijkt elke dag groter te worden. Het wij/zij-denken nemen jongeren mee naar school en in hun vrije tijdsbeleving waardoor “eerstelijnswerkers” worden uitgedaagd om gepast te reageren op vaak erg extreme en denigrerende uitingen.

Een radicale of polariserende uiting staat immers niet alleen, maar vormt vaak een teken van onderliggende problematieken bij het individu of de nabijgelegen context van het individu. Belangrijk tegengewicht kan worden geboden door adequaat te reageren op ongewenst gedrag, zonder te vervallen in een versterkende opeenvolging van actie-reactie.

Op deze studiedag willen we daarom eerstelijnswerkers aan het woord laten over hun praktijkervaringen. In scholen en op lokaal niveau is er immers reeds geruime tijd geëxperimenteerd met begeleidingsprogramma’s, casusoverleg en ondersteuningstrajecten. Deze studiedag vormt dan ook de mogelijkheid om te leren van deze proeftuinen en ervaringen mee te nemen naar de eigen organisatie.

Doelpubliek: leerkrachten, CLB medewerkers, lokale ambtenaren, OCMW medewerkers en alle eerstelijnswerkers die werken rond de thematiek van radicalisering en polarisering.

Deze studiedag is een organisatie tussen het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en stad Sint-Niklaas.

Datum en uur: De studiedag vindt plaats op maandag 14 mei 2018, van 9u00 tot 16u00.

Locatie: De studiedag vindt plaats in de Odisee hogeschool Campus Waas, Hospitaalstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas.

Bereikbaarheid: https://www.odisee.be/nl/campus-waas-sint-niklaas

Inschrijven: Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij: maarten.dewaele@vvsg.be

Navigatie