Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Schat verstandig de investeringen in
De VVSG deed dit voorjaar een onderzoek naar de oorzaken van het grote verschil dat verschillende besturen optekenen tussen de gebudgetteerde investeringen en de uiteindelijk gerealiseerde investeringen. Er bestaan hiervoor verschillende oorzaken, waarvan er vier tussenuit springen.

 

Dikwijls spelen politieke ambities (vele plannen hebben en deze willen opnemen in de eerste jaren van de financiële planning) en uitvoeringsredenen een rol. Zo kunnen in verschillende besturen de eigen diensten niet volgen, nemen andere procedures meer tijd in dan verwacht of is het wachten op stappen van andere spelers die mee in het project zitten.  

 

Wat de juiste oorzaken ook zijn, de financiële gevolgen zullen negatief zijn. Als een bestuur de investeringsprojecten onrealistisch vroeg in de planning opneemt, moet het immers ook de financiering daarvoor onrealistisch vroeg inschrijven. Daardoor wordt de druk op het financieel evenwicht onnodig opgevoerd, wat het risico vergroot dat beleidsmensen beslissingen nemen met een verkeerde inschatting van de verwachte financiële toestand.

 

Een uitgebreide analyse van het onderzoek zult u kunnen terugvinden in het septembernummer van Lokaal en het losbladig handboek Lokaal Financieel Management.

 

Ben Gilot

Navigatie