Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Basisbereikbaarheid: studiedag op 29 maart
​​Op 29 maart 2019 organiseren TreinTramBus, Mobiliteitsraad Vlaanderen en Netwerk Duurzame Mobiliteit een studiedag over basisbereikbaarheid in het Vlaams Parlement.

​Het decreet basisbereikbaarheid is een revolutie voor het hele Vlaamse mobiliteitsbeleid. Basismobiliteit verdwijnt, de 15 vervoerregio's krijgen een belangrijke stem en de verschillende vervoermiddelen worden beter op elkaar afgestemd. 

In 2019 en 2020 staat er heel wat te gebeuren met onder andere de opmaak van regionale mobiliteitsplannen, het organiseren van vervoer op maat en de opstart van een Mobiliteitscentrale. Gemeenten, vervoerbedrijven, middenveld en de Vlaamse overheid zullen op een andere manier gaan samenwerken. 

Gedurende een volledige dag komen deze stakeholders aan het woord en vernemen ze wat basisbereikbaarheid ons gaat brengen:

  • Lies Jans, voorzitster van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, opent de studiedag.
  • Peter Roose, burgemeester van Veurne, en heel wat andere stakeholders geven een aantal uitdagingen voor het decreet basisbereikbaarheid mee.
  • Tussendoor gaan we dieper in op thema's als participatie, mobiliteitsplanning, vervoer op maat en de link met ruimtelijke ordening.
  • De studiedag sluit af met een debat tussen Vlaamse volksvertegenwoordigers en een vooruitblik door Filip Boelaert, secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.


Meer informatie volgt binnenkort. Inschrijven kan vanaf 15 februari.

https://www.duurzame-mobiliteit.be/studiedag-basisbereikbaarheid

Navigatie