Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Samenwerking gemeente-OCMW: Is een gemeenschappelijk organogram al mogelijk?
De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW 's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet er nog veel regelgevend werk gebeuren. Deze toekomstige samenwerking brengt heel wat vragen met zich mee.
Vanaf nu schotelen wij u wekelijks een interessante vraag voor! Wilt u graag meer informatie of hebt u zelf een vraag? Op de webstek www.samenwerkinggemeenteOCMW.be vindt u alle info!

Kunnen gemeente en OCMW een gemeenschappelijk organogram opmaken?

We moeten een onderscheid maken tussen de periode voor en na 1 januari 2019, de geplande ingangsdatum van het toekomstige decreet lokaal bestuur.

a)    Strikt juridisch gezien moeten beide besturen voorlopig nog (en zeker nog in 2018) hun eigen organogram hebben (en goedkeuren). In de praktijk werken sommige besturen met een geïntegreerd organogram, met mogelijkheid tot opsplitsing en goedkeuring per juridische entiteit. Andere besturen werken met een soort van tussenorganogram: binnen het huidige juridische kader, zoveel mogelijk in de richting van het al uitgedachte toekomstige organogram, als een organisch evoluerend instrument.

Besturen hanteren daarbij een pragmatische werkwijze/aanpak, vaak als houvast, onderdeel van beheersovereenkomst/nota (en via die weg goedgekeurd).

b)    Als het Decreet Lokaal Bestuur wet wordt moeten de gemeenteraad en de OCMW-raad  een gemeenschappelijk organogram van de diensten van de gemeente en van het OCMW vaststellen.

Momenteel (oktober 2017) gaat het nog om een voorontwerp van Decreet Lokaal Bestuur, dat weliswaar reeds voor advies werd voorgelegd aan de Raad van State (zie ook het bericht van 16 oktober 2017 "Decreet lokaal bestuur: geen fundamentele bezwaren) Deze tekst moet echter nu verder in het parlement behandeld worden. De Vlaamse regering streeft ernaar om het Decreet Lokaal Bestuur vanaf 1 januari 2019 in werking te laten treden (met uitzondering van een aantal overgangsbepalingen). Wat in het voorontwerp van Decreet Lokaal Bestuur staat is dus onder voorbehoud van definitieve wetteksten.

Navigatie