Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Samenwerking gemeente- OCMW: Kunnen een gemeente en OCMW al werken met een gemeenschappelijk managementteam?
De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW 's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet er nog veel regelgevend werk gebeuren. Deze toekomstige samenwerking brengt heel wat vragen met zich mee.
Vanaf nu schotelen wij u wekelijks een interessante vraag voor! Wilt u graag meer informatie of hebt u zelf een vraag? Op de webstek www.samenwerkinggemeenteOCMW.be vindt u alle info!

Er moet in elk OCMW en in elke gemeente een managementteam zijn. Dit sluit echter niet uit dat beide managementteams samen vergaderen. Gemeente en OCMW kunnen ook zorgen voor twee identiek samengestelde managementteams, waardoor er in de praktijk slechts één managementteam is.  Het managementteam is een ambtelijk orgaan maar de OCMW-voorzitter maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam van het OCMW. De burgemeester, of de schepen die hiervoor door hem wordt aangesteld, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam van de gemeente. Dus als de burgemeester de OCMW-voorzitter, die vanaf 2013 als schepen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, machtigt om deel uit te maken van het managementteam van de gemeente, kunnen gemeente en OCMW hun managementteams in feite samenbrengen in één managementteam.

Wat de toekomst betreft (toekomstig decreet lokaal bestuur):

Het ontwerpdecreet lokaal bestuur zoals we het nu kennen, bepaalt het volgende:

"De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, hebben een gemeenschappelijk managementteam.

Met behoud van de toepassing van het derde lid, bestaat het managementteam uit de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur, de financieel directeur en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het functioneren van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De burgemeester, of de door hem aangewezen schepen, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam."

Het gaat dus om een gemeenschappelijk MAT met beslissing door beide raden. In Voeren en de randgemeenten rond Brussel maken zowel de burgemeester als de OCMW-voorzitter deel uit van het managementteam.

Dit laatste (toekomstige regeling Decreet Lokaal Bestuur) is onder voorbehoud, aangezien wijzigingen aan het ontwerpdecreet nog mogelijk zijn.

 

Navigatie