Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Samenwerking OCMW-gemeente: Kan de sociale dienst een gemeentelijke dienst zijn?
De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW 's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet er nog veel regelgevend werk gebeuren. Deze toekomstige samenwerking brengt heel wat vragen met zich mee.
Vanaf nu schotelen wij u wekelijks een interessante vraag voor! Wilt u graag meer informatie of hebt u zelf een vraag? Op de webstek www.samenwerkinggemeenteOCMW.be vindt u alle info!

Het antwoord op de vraag is nee, de  sociale dienst moet binnen het OCMW blijven (OCMW-dienst) en de maatschappelijk werkers (die het sociaal onderzoek doen) van de sociale dienst moeten OCMW-personeel zijn én blijven. De sociale dienst van het OCMW, die instaat voor de individuele maatschappelijke dienstverlening, wordt immers beschouwd als het hart van het OCMW en is het sluitstuk van de Belgische sociale zekerheid (het ultieme vangnet voor wie nergens anders terecht kan). Deze wettelijke opdracht kan niet weggetrokken worden van de OCMW's tenzij de federale wetgeving wijzigt, zo heeft de Raad van State geoordeeld.

Het diensthoofd kan eventueel een gemeentelijk personeelslid zijn maar zal in dat geval geen sociale onderzoeken mogen uitvoeren, noch individuele hulpvragen mogen behandelen en opvolgen, ook niet sporadisch of uitzonderlijk.

Ook als het voorontwerp van Decreet Lokaal Bestuur in werking zou treden, kan de sociale dienst van het OCMW die instaat voor de individuele maatschappelijke dienstverlening geen gemeentelijke dienst worden.

 

Navigatie