Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Samenwerking gemeente-OCMW: nu al kiezen voor één secretaris en één financieel beheerder?
De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW 's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet er nog veel regelgevend werk gebeuren. Deze toekomstige samenwerking brengt heel wat vragen met zich mee. Vanaf nu schotelen wij u wekelijks een interessante vraag voor! Wilt u graag meer informatie of hebt u zelf een vraag? Op de webstek www.samenwerkinggemeenteOCMW.be vindt u alle info!

Kan het lokaal bestuur nu al kiezen voor 1 secretaris en 1 financieel beheerder?

Op dit moment (september 2017) is het enkel mogelijk om voor een gezamenlijke secretaris voor gemeente en OCMW te kiezen als er minstens één vacature is, dus als één van de titularissen (of de beide) uit dienst gegaan is. Hetzelfde geldt voor de financieel beheerder bij gemeente en OCMW. 

Als er daarentegen nog altijd twee titularissen zijn kan het bestuur op dit moment nog niet beslissen om naar één ambtelijke aansturing te gaan.

Dat zal wel mogelijk (en zelfs verplicht) worden van zodra het toekomstige Decreet Lokaal Bestuur er is. De gezamenlijke ambtelijke aansturing voor gemeente en OCMW is namelijk één van de pijlers waarop het (voorontwerp van) Decreet Lokaal Bestuur gebaseerd is. Volgens de overgangsbepalingen van het toekomstige decreet lokaal bestuur moet de gemeente uiterlijk tegen 1 augustus 2018 een algemeen directeur, respectievelijk financieel directeur aanstellen.

Is er tegen 1 augustus 2018 geen algemeen directeur resp. financieel directeur aangesteld, dan wordt de beslissing over de gemeenteraadsverkiezingen getild en komt het aan de nieuw verkozen gemeenteraad toe om de algemeen directeur en de financieel directeur te kiezen. Intussen wordt de secretaris met de meeste anciënniteit in de functie van secretaris, van rechtswege aangesteld als waarnemend algemeen directeur. Hetzelfde geldt voor de waarnemend financieel directeur.

Als twee of meerdere gemeenteraden principieel beslist hebben tot samenvoeging, lijkt het ons logisch dat ze de aanstelling van een algemeen directeur, resp. financieel directeur voor de nieuwe fusiegemeente overlaten aan de nieuw verkozen gemeenteraad (en dus nog geen aanstelling doen in 2018). In die gemeenten wordt intussen geen waarnemend algemeen directeur aangesteld, maar een algemeen directeur-coördinator volgens art. 609 voorontwerp decreet lokaal bestuur. Hetzelfde geldt voor de financieel directeur-coördinator.

Navigatie