Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

De SDG's integreren in uw omgevingsanalyse? Volg het voorbeeld van Harelbeke
U kan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) in verschillende gradaties meenemen in uw omgevingsanalyse en administratieve beleidsnota. De SDG's kunnen dienen als structuur, maar evengoed als aftoetsingsmechanisme of als inspirerend denkkader.

Harelbeke bijvoorbeeld neemt de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerschip) als leidraad voor haar omgevingsanalyse en beleidsvoorstellen. Daaronder worden de bijbehorende SDG's geplaatst.

Na een kick-off voor het personeel, waarbij de SDG's ruim aan bod kwamen, zijn voor elke pijler dienstoverschrijdende overlegsessies gehouden. Daarbij waren telkens personeelsleden van zowel stad, OCMW als politie betrokken.  In elke sessie werd nagedacht over beleidsvoorstellen gekaderd binnen de SDG's. Daarnaast hebben verschillende adviesraden in Harelbeke een gezamenlijk memorandum geschreven dat ook opgesteld is volgens de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling.

Ook andere Vlaamse gemeenten hebben de SDG's opgenomen in de opmaak van hun omgevingsanalyse en administratieve beleidsnota, zoals Hoogstraten (5 pijlers), Evergem (17 SDG's), Edegem (DESTEP) en Halle (stadsmonitor). Lees meer over hun aanpak. Meer voorbeelden volgen.

 

 

Navigatie