Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gebruik SDG-rapporteringscodes in de BBC
​​Als je de vooruitgang op het vlak van de duurzame-ontw​ikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG's) in je gemeente wil opvolgen en hierover wil rapporteren, is het essentieel dat de SDG's ook deel uitmaken van de BBC-software; dit voorkomt parallelle rapportering. Hiertoe ontwikkelde de VVSG SDG-rapporteringscodes die gelinkt kunnen worden aan acties uit het me​erjarenplan. De keuze voor de rapporteringscodes kwam er in overleg met de SDG-pilootgroep en met het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

Om het gebruiksgemak van de SDG-rapporteringscodes te vergroten, is er gekozen om met één rapporteringscode per SDG te werken: SDG01, SDG02, SDG03, enzovoort. Er is slechts één uitzondering, namelijk voor SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen). SDG 11 sluit direct aan bij de kerntaken van een lokaal bestuur en omvat uiteenlopende thema's. SDG 11 is daarom opgesplitst in acht deelcodes, voor: wonen; mobiliteit; gemeentelijke ontwikkeling en planning; erfgoed; aanpak van klimaatgerelateerde rampen; milieu-impact van gemeenten; inrichting van publieke ruimte; en regionale, gemeente-overschrijdende ontwikkeling. 

Gemeenten zullen de vrije keuze hebben of ze gebruik wensen te maken van de SDG-rapporteringscodes. Momenteel wordt wel met de softwareleveranciers bekeken of de codes een vaste set kunnen worden in de software.  We houden je op de hoogte.


Meer weten?

Wil je meer te weten komen over de SDG-rapporteringscodes en ben je benieuwd naar andere manieren om de SDGs te integeren in nieuwe BBC-cyclus, met name de opmaak van het meerjarenplan? Schrijf je dan gratis in voor de vorming SDGs in de BBC-meerjarenplanning. ​

Navigatie