Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Risicobeheersing gemeentelijke openbare werken is goed, maar kan beter
​De Vlaamse gemeenten hebben de risico's bij de uitbesteding van werken grotendeels onder controle, al zijn er ook nog zwakke punten. Dat blijkt uit een recent rapport van Audit Vlaanderen.

De laatste thema-audit van Audit Vlaanderen onderzocht in een twintigtal Vlaamse gemeenten hoe ze omgaan met de uitbesteding van openbare werken. In het algemeen slagen de besturen erin om de meeste risico’s die hieraan verbonden zijn te beheersen. Toch duiken ook verschillende werkpunten op. Zo moeten gemeenten nog meer inspanningen doen op het vlak van het beheer van de rechten en de toegang tot de software, de toewijzing of delegatie van rollen en verantwoordelijkheden en de correcte uitbesteding van kleine werken. Uit deze thema-audit bleek verder dat besturen bijna blindelings vertrouwen in de ondersteunende software. Volgens Audit Vlaanderen kunnen hier en daar ook de opvolging en oplevering van uitbestede werken beter. Dat geldt tevens voor de  samenwerking met en opvolging van externe partners (studiebureaus, intercommunales, …).
Deze thema-audit bracht ook enkele goede praktijken naar boven. Die kunnen andere gemeenten inspiratie bieden voor het uitbouwen van hun organisatiebeheersing m.b.t. de uitbesteding van werken.  

Veerle Vanderlinden

Navigatie