Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Rioolsector viert jubileumeditie Vlariodag
​Nu dinsdag 27 maart vindt een jubileumeditie van de Vlariodag plaats. Traditioneel zullen vele gemeenten en rioolbeheerders aanwezig zijn om te netwerken en voor een sterk programma. Minister Schauvliege opent de dag. Professor Hans Bruyninckx, de Belgische directeur van het Europees Milieuagentschap, is de keynotespreker. Martin Lelie van de gemeente Sint-Gillis-Waas zal toelichten hoe de gemeente haar hemelwaterplan consolideert in nauw overleg met haar inwoners. Verder bekijken eminente sprekers de historiek van Vlario, de toekomst van de rioolsector, het parcicipatieproces voor de opmaak van de waterbeleidsnota, de impact van de betonstop op de rioolinfrastructuur, de kosten voor het gemeentelijk rioolbeleid en het engagement van opdrachtgevers en uitvoerders om samen de doorlooptijd van projecten te verlagen. Inschrijven kan hier.

VVSG contact: christophe.claeys@vvsg.be; tel: 02 211 56 11

 

 

 

Navigatie