Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe registratiestructuur en aanbevelingen voor adressen
​​Naar aanleiding van het samenwerkingsakkoord 'Best-Address' werd een nieuw registratiestructuur voor het adres in het rijksregister voorgesteld. Samengevat zullen de gemeenten natuurlijke personen enkel nog kunnen inschrijven op adressen afkomstig uit de regionale adressenbestanden (CRAB voor Vlaanderen). Dit liet minister Jambon op 23 februari optekenen in een rondzendbrief (inforumnr. 318953) gericht aan de bevolkingsdiensten van de gemeenten. De softwareleveranciers zijn momenteel volop bezig om tegen mei 2018 de noodzakelijk aanpassingen door te voeren in de bevolkingstoepassingen.

Daarnaast geeft de rondzendbrief een aantal richtlijnen en aanbevelingen rond het vaststellen en toekennen van adressen. Los van een aantal kleinere opmerkingen kan de VVSG zich vinden in de grote lijnen van het voorgesteld document. De VVSG zal haar nota rond adressering hiermee in overeenstemming brengen. Indien gemeenten toch grote bedenkingen hebben bij deze richtlijnen, mogen ze dit signaleren aan ward.vanhal@vvsg.be.

Navigatie