Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep: denk mee over reorganisatie Vlaamse eerstelijnszorg
In het najaar van 2015 gaf Minister Vandeurzen het startschot voor een voorbereidingstraject rond de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Dit voorbereidingstraject mondt in februari 2017 uit in een conferentie. Om rond deze reorganisatie gedragen voorstellen te formuleren, werden zes werkgroepen in het leven geroepen: 'Modellen van integrale zorg', 'Personen met een zorgbehoefte centraal', 'Taakstelling en structuurintegratie', 'Geografische afbakening van de zorgregio's', 'Kwaliteit en gegevensdeling' en 'Innovatie en ondernemerschap'. In deze werkgroepen zijn alle belanghebbende actoren vertegenwoordigd, waaronder de VVSG. Na een intensief voorjaar hebben ondertussen alle werkgroepen hun tussentijdse voorstellen afgerond. Op basis van deze zes tussentijdse versies werd een geconsolideerde en geïntegreerde tekst voorbereid. De verschillende rapporten kunnen integraal nagelezen worden op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De volgende fase in het traject is een aftoetsing van de voorstellen met het brede werkveld. Hievoor wordt per provincie één toetsingsavond georganiseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid en Mobiüs. Tijdens deze toetsingsavond zal Möbius mondeling de belangrijkste krijtlijnen toelichten, waarna er ruimte is voor vragen en opmerkingen. De feedback die tijdens deze provinciale toetsingsavonden wordt verzameld zal teruggekoppeld worden naar de betreffende werkgroepen in oktober en november. Het resultaat van deze terugkoppeling zal een eindrapport zijn per werkgroep.

De VVSG was betrokken bij het voorbereidingstraject, en was vertegenwoordigd in elk van de zes werkgroepen. Echter, tijdens de voorafgaande besprekingen stelden we keer op keer vast dat er – ondanks de constante herhaling van onze bezwaren - nauwelijks oor was voor de opmerkingen en verzuchtingen van de lokale besturen en de OCMW's. Bij deze willen we dan ook de lokale besturen en OCMW's oproepen om zelf aanwezig te zijn op de provinciale toetsingsavonden, kwestie van het belang en de inbreng van het lokale niveau te onderstrepen. Uiteraard zullen we vanuit de VVSG niet ontbreken op deze avonden.

De provinciale toetsingsavonden gaan door op de volgende momenten (telkens van 19u30 tot 21u30):

    • 14 september (West-Vlaanderen: VAC Jacob Van Maerlant, Brugge) (VOLZET); 

    • 19 september (Limburg: VAC Hendrik Van Veldeke, Hasselt) (VOLZET);

    • 20 september (Vlaams-Brabant: VAC Dirk Bouts, Leuven) (VOLZET);

    • 26 september (Antwerpen: De Stroming, Antwerpen); en

    • 28 september (Oost-Vlaanderen: VAC Virginie Loveling, Gent) (VOLZET).

Inschrijven voor deze toetsingsavonden is verplicht en kan via de website van Möbius. Heeft u nog bijkomende vragen over deze toetsingsavonden dan kan je terecht bij Sophie Devresse (Möbius) via Sophie.Devresse@mobius.eu of telefonisch op 0477 40 06 71.

 

Veerle Cortebeeck - stafmedewerker preventiegezondheidszorg
Tine De Vriendt - stafmedewerker thuiszorg
Rika Verpoorten - stafmedewerker woonzorg

Navigatie