Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Recht op loopbaanonderbreking voor personeel IGS, AGB, OCMW en publiekrechtelijke OCMW-verenigingen
​Loopbaanonderbreking wordt een decretaal verankerd recht voor het personeel van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven, OCMW's en OCMW-verenigingen naar publiek recht. Zie het Decreet 15 juli 2016 tot wijziging van artikel 99 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 augustus 2016, inforum nr. 303359. Het decreet treedt in werking op 2 september 2016.

Het is daarbij wel belangrijk om weten dat de Vlaamse overheid het recht op loopbaanonderbreking vanaf 2 september beperkt tot vijf motieven: ouderschapsverlof, medische zorgen, palliatief verlof, zorg voor kind met handicap en verlof voor opleiding. Ze heeft er ook een nieuwe naam aan gegeven: het Vlaamse zorgkrediet.

Opgelet: de federale thematische verloven van loopbaanonderbreking blijven daarnaast ook bestaan. (Enkel) de niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking, inclusief de loopbaanvermindering in het kader van de eindeloopbaan, wordt vanaf 2 september 2016 afgeschaft. Lees meer.

marijke.delange@vvsg.be (02-211.55.34).

Navigatie