Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Recente publicaties over inspraak en participatie van kinderen en jongeren


 

De voorbije dagen kregen we informatie over twee recente publicaties die handvatten aanreiken om vanuit het lokale beleid kinderen en jongeren te betrekken bij besluitvorming over publieke ruimte.

 

Onderzoekscentrum Kind & Samenleving stelt zich de vraag: Hoe betrek je kinderen bij de (her)inrichting van een plein, park, straat of speelruimte? Welke inspraaktechnieken kan je gebruiken en hoe kies je de juiste techniek? Zij bundelden hun ervaringen in een nieuwe, praktijkgerichte publicatie, die tot stand kwam met de steun van de Vlaamse overheid. In deze publicatie worden 10 richtlijnen en 15 technieken voorgesteld, ontwikkeld om kinderen (ca. 6-12 jaar) te betrekken in publiekeruimteprojecten. Meer informatie over de publicatie 'Over reuzenkaarten & wegvragertjes' vindt u hier. De 10 richtlijnen en 1 van de technieken kan u gratis downloaden.

 

Jeugddienst Gent stelde eind 2010 haar brochure Inspraak en Participatie van kinderen en jongeren voor. De bundel bevat een theoretische insteek en zoemt nadien in op de eigen Gentse praktijk. In een derde deel worden Tien Gouden Tips gegeven. Het geheel is doorspekt met talrijke voorbeelden, erg toegankelijk geschreven en mooi uitgegeven. Meer info krijg je van de inspraakconsulente, Nancy De Budt. De brochure inkijken kan je hier. Ook over het project en het lespakket “Thuis in ‘t Stadhuis” zal zij je graag informeren.

 

Navigatie