Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: rapport schetst stand van zaken
België verbond zich ertoe om vrijwillig deel te nemen aan de National Voluntary Review over de SDGs. Dat rapport is sinds kort gepubliceerd en geeft een overzicht van de bijdragen die België levert aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In dat rapport wordt sporadisch verwezen naar de inspanningen die zowel de VVSG als de Vlaamse lokale besturen tot nu toe al leverden. Het rapport wordt door premier Charles Michel voorgesteld op het High Level Political Forum van de VN dat momenteel plaats vindt in New York.

Navigatie