Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Raad van State vernietigt alcoholverbod nachtwinkels in Leuven


 

De Raad van State heeft het artikel van het politiereglement van de stad Leuven over het verbod op nachtelijke alcoholverkoop vernietigd. De reden is dat het alcoholverbod een ‘onevenredige beperking van de vrijheid van handel en nijverheid’ is. De VVSG wil bij deze uitspraak toch enkele kanttekeningen plaatsen.

 

De nachtwinkels hebben onmiskenbaar een bestaansreden: ze maken het immers mogelijk buiten de gewone openingsuren aankopen te doen (bv. een fles melk of luiers voor de baby). In de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) staan ze ook ingeschreven als ‘verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen’. In de praktijk blijkt echter voor vele nachtwinkels het grootste deel van de omzet te bestaan uit de verkoop van alcohol (en sigaretten). De andere voedingswaren en huishoudelijke artikelen zijn duidelijk van ondergeschikt belang. De klacht van de nachtwinkeluitbaters dat ze door dit verbod op alcoholverkoop een ernstig economisch nadeel hebben, bevestigt dit trouwens. De verkoop en het verbruik van alcohol in de buurt van nachtwinkels veroorzaakt vaak overlast, zeker in de zomermaanden en in uitgaansbuurten. Nogal wat mensen gaan zich in de nachtwinkel bevoorraden en verbruiken de daar gekochte drank vervolgens op straat. Daarom hadden gemeenten, zoals de stad Leuven, de maatregel voor het verbod van alcoholverkoop in nachtwinkels getroffen. De Raad van State heeft deze maatregel in Leuven nu geschorst.

 

In het verleden zagen we een gelijkaardige problematiek in verband met automatenshops. Gemeentelijke initiatieven om de alcoholverkoop via automatenshops (waarbij er geen leeftijdscontrole is) te verbieden, bijvoorbeeld in de buurt van scholen, werden meermaals teruggefloten door de Raad van State. Intussen is de alcoholverkoop via automatenshops wettelijk verboden. De VVSG pleit dan ook om na te denken over een gelijkaardig wettelijk verbod voor nachtwinkels. Het wetsvoorstel van senatoren Dirk Claes en Els Van Hoof is een goede aanzet voor de discussie.

 

De VVSG vindt het ten slotte belangrijk dat het bestaande verbod op verkoop van alcohol aan minderjarigen goed wordt gecontroleerd en gesanctioneerd, en ook dat de nachtwinkels zich aan de andere wettelijke bepalingen houden (openingsuren, hygiënevoorschriften...).

 

Meer informatie: stefan.thomas@vvsg.be en marian.verbeek@vvsg.be.  En op onze pagina over nachtwinkels.

Navigatie