Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wetsontwerp integratie gemeente-OCMW krijgt onvoldoende
​De integratie van het OCMW in de gemeente regelen kan alleen via een wet met een bijzondere meerderheid. Dat blijkt uit het advies van de Raad van State bij een federaal voorontwerp van wet, dat voorlopig alleen in een Franstalige versie beschikbaar is. Hoe het hiermee federaal nu verder moet, is momenteel onduidelijk. De Vlaamse regering gaat intussen wel door met een maximale integratie van het OCMW in de gemeente. Op 10 mei zei Vlaams minister Homans nog in het Vlaamse parlement dat de voortgang van het decreet lokaal bestuur mee zou afhangen van dit advies van de Raad van State. Drie dagen later keurde de Vlaamse regering een nieuwe conceptnota goed. De tekst geeft aan hoe de integratie zou moeten verlopen, binnen de Vlaamse bevoegdheden en met behoud van het OCMW als een aparte rechtspersoon.

De VVSG onderzoekt het advies en de conceptnota en blijft dit dossier op de voet volgen. We hopen vooral dat, welke hervorming er ook uit de bus komt, het belang van de OCMW-cliënt en het lokale sociale beleid als aandachtspunten overeind blijven. Voorts herhalen we het pleidooi voor sluitende, kwalitatief hoogstaande regelgeving die voldoende lang vóór de inwerkingtreding klaar is.

Jan Leroy 

Navigatie