Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Mechelen, 27 maart: personeelsaangifte en RIZIV-financieringsregels
Nieuw in het aanbod

Dinsdag, 27 maart 2018, Mechelen

Personeelsaangifte op scherp: RIZIV-financieringsregels uitgeklaard voor de personeelsdienst

Op deze vorming leer je wat een doordachte personeelsregistratie in de RIZIV applicatie kan opbrengen voor jouw OCMW. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat een vervanger in functie van de eindeloopbaanmaatregelen als dusdanig gekend is en geregistreerd wordt in de RIZIV applicatie. En er zijn nog tal van andere voorbeelden. Tijdens deze opleiding bespreken we volgende vragen: Welke personeelsleden financiert het RIZIV? Welke informatie vraagt het RIZIV op van de personeelsleden? Welke prestaties financiert het RIZIV? Welke loontussenkomsten voorziet het RIZIV? Welke impact heeft een nieuwe aanwerving op de RIZIV aangifte en de subsidies van het woonzorgcentrum? Waarop moet gelet worden bij functiewijzigingen?

http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/2180327RIZIV.aspx

Navigatie