Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hoe een lokale integrale veiligheidscel uitbouwen?
De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) is een multidisciplinair overlegplatform voor een gerichte aanpak van geradicaliseerde individuen. De LIVC ontstond uit de concrete nood aan samenwerking tussen politiediensten, preventiediensten en het lokaal bestuur. De uittocht van honderden Belgen naar hun beloofde kalifaat gaf duidelijk aan dat we maatregelen moeten nemen.

Deze pocket is gebaseerd op bestaande lokale praktijken. Het boek licht de mogelijkheden en repercussies toe bij de ontwikkeling van een LIVC binnen een lokale of zonale werking.

De uitbouw van een eigen LIVC tot een efficiënt netwerk is een belangrijke uitdaging. Een gedeelde nood aan samenwerking, een gemeenschappelijke visie en doelstelling, vertrouwen en wederkerigheid moeten centraal staan.

Bestel het boek. 

Voor vragen maarten.dewaele@vvsg.be

Navigatie