Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 18 september: volkstuinprojecten met en voor jongeren en welzijnssector
​Minister Schauvliege trekt in 2016 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen. De oproep schenkt speciale aandacht aan jongeren en de welzijnssector.  Aanvragen kunnen bij de VLM ingediend worden tot 1 september.

De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. Het eigenlijke gebruik van die volkstuinen is niet uitsluitend bedoeld voor die doelgroepen, maar kan gerealiseerd worden met buurtbewoners of andere doelgroepen. De projectmiddelen zijn ter beschikking om een bestaande volkstuin uit te breiden of om een nieuwe tuin aan te leggen.

Projectvoorstellen zijn welkom tot en met 31 augustus bij de Vlaamse Landmaatschappij. Een jury zal de kwaliteit van de projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten. De projecten dienen een duurzaam karakter te hebben. Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar. Meer informatie over de oproep en de projectfiche voor de aanvraag vindt u in het reglement. 

Navigatie