Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Projectoproep tegengeluiden Preventie van Radicalisering


Preventie van radicalisering: Projectoproep tegengeluiden​

Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, willen we inzetten op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen. Concreet wil de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur via deze nieuwe oproep organisaties, onderwijsinstellingen en lokale besturen ondersteunen om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken.

 
Initiatiefnemers die willen intekenen, kunnen gedurende maximaal 2 jaar een beroep doen op projectsubsidies. De projectperiode start op 1 maart 2018.
Meer info vindt u terug onder “projecten” op http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/preventie-radicalisering/preventie-van-radicalisering.

Navigatie