Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Projectoproep bestrijding gezinsarmoede: voorwaarden versoepeld
Het kabinet van staatssecretaris Zuhal Demir heeft positief gereageerd de opmerkingen van de VVSG over projectoproep voor de bestrijding van gezinsarmoede.

Er werden al enkele aanpassingen aangebracht en de voorwaarden van het project zijn verduidelijkt, waardoor de OCMW's meer ruimte krijgen om hun project uit te schrijven ter bestrijding van gezinsarmoede:

  • De projectoproep werd verlengd tot en met 16 augustus om 12u.
  • De datum waarop de raadsbeslissing in het bezit moet zijn van de POD MI, is aangepast naar 26 september
  • Hoe het aantal leefloongerechtigden moet geïnterpreteerd worden, werd gepreciseerd in de FAQ (zie hieronder).


Meer info op https://www.mi-is.be/nl/subsidies-projectoproepen/projectoproep-gezinsarmoede-effectief-en-efficient-bestrijden

 

Vraag: Hoe moet de zin "OCMW's met het hoogst aantal leefloonbegunstigden die een gezin ten laste hebben (categorie 3) krijgen meer punten" begrepen worden?

Antwoord:

'Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet een projectvoorstel vooreerst minstens 60/100 behalen bij de beoordeling van de selectiecriteria. De OCMW's die minstens 60/100 behaalden worden op basis van de indicator 'leefloongerechtigden cat.3' in 5 groepen ingedeeld. Concreet wordt hierbij naar het relatief aandeel van de leefloongerechtigden cat. 3 gekeken. De quotering op de selectiecriteria wordt vervolgens vermeerderd met 0 tot 5 punten afhankelijk van het relatief aandeel van de leefloongerechtigden cat. 3 in het werkingsgebied van het OCMW (of het samenwerkingsverband).'

 

Shirley Ovaere

Navigatie