Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 19 juni: Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede
​Kinderen en jongeren in armoede vinden nog altijd moeilijk hun weg in het vrijetijdsaanbod. Daarom lanceert Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans een projectoproep die bruggen moet slaan tussen organisaties die sport of jeugdwerk aanbieden en initiatieven die kinderen en jongeren in armoede bereiken. Er bestaan al heel wat initiatieven om het vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren in armoede. Heel wat organisaties werken bijvoorbeeld met een verlaagd inschrijvingsgeld voor kansengroepen en/of zoeken naar middelen om kinderen en jongeren te laten participeren. Er zijn ook al samenwerkingsverbanden tussen sport- en/of jeugdactoren en welzijnsorganisaties. Toch zijn er nog lacunes. De projectoproep wil opportuniteiten bieden om op lokaal vlak knelpunten en blinde vlekken aan te pakken. Die lokale knelpunten kunnen verschillen, afhankelijk van de vraag, het bestaande aanbod, de mogelijkheden en bestaande lokale initiatieven en dynamieken,…

Lokale besturen van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen tot en met 19 juni 2016 een dossier indienen voor maximum 50.000 euro per aanvraag. Dient een vzw een aanvraag is, dan is het lokale bestuur een verplichte partner.  Meer informatie vindt u in de informatiebrochure (word, 89 kB). Een projectsubsidie aanvragen kan door een ingevuld aanvraagformulier (word, 62 kB) in te dienen samen met een begroting (excel, 47 kB). Het is nog niet duidelijk hoeveel projecten weerhouden zullen worden.

nathalie.debast@vvsg.be

 

Navigatie