Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Projectoproep armoede en digitale kloof
​Voor mensen in armoede is digitale geletterdheid een competentie om hun kansen te verhogen en hun participatie in de samenleving te verbeteren. De Koning Boudewijnstichting doet een oproep voor projecten​ die zich focussen op mensen met een laag opleidingsniveau en die niet digitaal geletterd zijn. De projecten ijveren voor betere toegang, kunnen werken met digitale media en opleiding,.... 

Lokale besturen komen zelf niet in aanmerking maar kan we lokale partners te zoeken die ervaring hebben in het werken rond digitale geletterdheid en opleiding om een project in te dienen.  bv. centrum voor basiseducatie, opleidingscentra....


Navigatie