Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 4 april: projecten 'Buurten op den buiten'
​Met de oproep 'Buurten op den Buiten' ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners.

'Buurten op den Buiten' richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Buurten of dorpen met een landelijk karakter die deel uitmaken van een stedelijk gebied, komen wel in aanmerking. Bijvoorbeeld: Berendrecht (Antwerpen), Lissewege (Brugge), Vinkt (Deinze) …

Naast buurtbewoners, informele groepen, lokale organisaties of verenigingen kunnen ook lokale besturen (gemeenten en/of OCMW's) en zorgvoorzieningen een project indienen. Belangrijk hierbij is dat het project in samenspraak met bewoners concrete dingen realiseert. Hierbij is het cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang van het project actief betrokken worden.

Wil je meer weten dan kan je terecht op de website van de Koning Boudewijnstichting. Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot en met 4 april 2018. De geselecteerde projecten kunnen rekenen op een financiële steun tot maximum 5.000 euro.

 

Navigatie