Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Projectoproep 2018 ‘Informele netwerken’
Begin 2018 werd in opdracht van de coördinerend minister het onderzoeksrapport 'persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede' opgeleverd. Het toont aan dat mensen in armoede een groter risico lopen op een minder sterk sociaal netwerk. Wanneer mensen opgroeien in armoede zijn de kansen om duurzame relaties aan te gaan en te onderhouden doorgaans beperkter. Tegelijkertijd tonen studies aan dat een sterk sociaal netwerk essentieel is voor een positief welbevinden en psychologische draagkracht. Een steunend sociaal netwerk biedt niet enkel emotionele en praktische steun, maar is ook een belangrijke beschermende factor die de algemene levenskwaliteit ten goede komt.

Deze projectoproep spitst zich toe op het werkmodel 'persoonlijke vriend'. Dit model omvat methoden waarbij een vrijwillige sleutelfiguur ingeschakeld wordt om een persoon in armoede te ondersteunen (buddywerkingen). Er wordt gefocust op dit werkmodel aangezien er in de studie wordt aangetoond dat dit een relatief jong model is, waarbij tevens ruimte voor versterking is. 

Meer informatie vindt u hier. De indiendatum voor deze projectoproep is 28 september 2018.

Navigatie