Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Project strafregister: rondzendbrief rechterlijke orde geeft toelichting
​De VVSG en VLAVABBS laten het dossier van het Centraal Strafregister niet los. We herinneren er aan dat uiterlijk vanaf 1 januari 2018 alle uittreksels uit het strafregister bestemd voor particulieren worden afgeleverd op basis van de gegevens in het Centraal Strafregister, waardoor de gemeentelijke strafregisters ophouden te bestaan en gemeenten 'loketten' van het Centraal Strafregister worden. Dat klinkt positief, maar uit recent overleg met het werkveld bleek dat er nog veel knelpunten blijven bestaan en de werkdruk momenteel niet afneemt, in het bijzonder voor wat betreft de aflevering van 'blanco' uittreksels, het gebruik van het 'typeformulier' en de registratie van minnelijke schikkingen. Ondertussen ontvingen de hoven en rechtbanken een rondzendbrief over de gegevens die zij aan het Centraal Strafregister en aan de gemeenten moeten bezorgen (Rondzendbrief nr. 260 van 17 augustus 2017, inforumnr. 313088). In de marge worden de hoven en rechtbanken ook herinnerd aan de verplichting om ontzettingen uit het kiesrecht, met het oog op de samenstelling van de kieslijsten, systematisch aan de gemeenten te melden.

Een overzicht van het dossier vindt u op deze pagina en op de website van VLAVABBS.

Meer info: tom.deschepper@vvsg.be en kris@vlavabbs.be

Navigatie