Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Problemen vrijstellingen verkeersbelasting voor hulpverleningszones normaal van de baan
​Alle voertuigen van de hulpverleningszones zijn vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling, de verkeersbelasting en het eurovignet. Deze vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Verschillende hulpverleningszones hadden ons gesignaleerd dat zij ondanks de vragen voor vrijstelling rappels voor betaling bleven krijgen. VVSG heeft daarover overleg gehad met VLABEL. Hieronder vindt u de resultaten van dit overleg.

  • Het principe dat de hulpverleningszones zijn vrijgesteld van bovenstaande belastingen wordt niet betwist;
  • VLABEL heeft achterstand opgelopen door de toestroom van dossiers en een aantal technische problemen;
  • Ondertussen zouden alle aanvragen voor de voertuigen minder dan 12T verwerkt moeten zijn, enkel de Zone Centrum, Limburg Oost, Vlaams-Brabant West, Oost en Waasland hebben nog een aantal openstaande dossiers. Maar er zouden hiervoor geen rappels meer mogen gestuurd worden;
  • Voor de voertuigen boven 12T is VLABEL volop bezig deze dossiers te verwerken, maar ook hier zouden geen rappels meer naar de zones gestuurd mogen worden. VLABEL wil ten laatste tegen eind dit jaar al deze dossiers afgerond hebben;
  • Vrijstellingen worden gegeven per nummerplaat en moeten maar éénmalig aangevraagd worden (dus niet jaarlijks);
  • Moesten er toch nog rappels verstuurd worden (wat niet zou mogen) neemt u best zo snel mogelijk contact op met Hilde Verstraete 02/430.82.03 hilde.verstraete@fb.vlaanderen.be 


Bovenstaande geld uiteraard enkel voor als uw zone reeds vrijstellingen heeft aangevraagd.

Navigatie