Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Problemen met sommige ruimtelijke uitvoeringsplannen
In Mechelen is recent een stedenbouwkundige vergunning vernietigd. Dit gebeurde omdat het ruimtelijk uitvoeringsplan waarop de beslissing was gestoeld niet volgens de juiste procedure tot stand is gekomen. Nogal wat gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn de afgelopen jaren echter volgens dezelfde procedure tot stand gekomen. Bart Somers, burgemeester van Mechelen wees​ in de pers er dan ook op dat hierdoor mogelijkerwijs 'tientallen projecten op de helling staan'.

De VVSG nam inmiddels contact op met de Stad Mechelen en de Vlaamse overheid. Bedoeling is om snel duidelijkheid te krijgen over de betekenis van deze uitspraak over dit individuele geval voor andere projecten en plannen.

We houden u verder op de hoogte.

U bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag of opmerking? Neem contact op met Xavier Buijs

Navigatie