Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Private investeerders bouwen nieuwe woningen voor SVK's
​De Vlaamse Regering wil de bereidheid van private investeerders verhogen om betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te bouwen en die aan te bieden aan de sociale verhuurkantoren. Daartoe heeft zij vorige vrijdag 16 maart een eerste keer principieel een wijziging van de Vlaamse Wooncode goedgekeurd, die meer zekerheid biedt aan de private actoren die willen investeren in betaalbare, kwaliteitsvolle woningen voor de SVK's. De bevoegdheden en de mogelijkheden van de VMSW worden uitgebreid. De VMSW zal in uitzonderlijke gevallen, als het SVK zelf niet kan voorzien in de maandelijkse betaling van de huur aan de verhuurder, die opdracht kunnen overnemen.  Dit mechanisme is in verschillende stappen uitgebouwd, en moet de private actor die wil investeren in het bouwen van betaalbare, kwaliteitsvolle woningen voor het SVK, meer zekerheid bieden.

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad. 

Meer info: Joris Deleenheer

 

 

Navigatie