Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Preventie van radicalisering: projectoproep tegengeluiden- indienen tot 29 september
Een van de beleidslijnen in het Vlaams ‘actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering' is het mobiliseren van het middenveld bij de preventieve aanpak. Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, wil de Vlaamse regering inzetten op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen.
Concreet wil de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur via een nieuwe oproep organisaties, onderwijsinstellingen en lokale besturen ondersteunen om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken. Initiatiefnemers die willen intekenen, kunnen gedurende maximaal 2 jaar een beroep doen op projectsubsidies. De projectperiode start op 1 maart 2018.  Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 29 september. Meer info vindt u  in de toelichtingsbrochure en op http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/preventie-radicalisering/preventie-van-radicalisering

Navigatie